About children

And a woman with a child in her arms came closer and said: Talk to us about children

And he answered:

"Your children are not your children.

They are the sons and daughters of the desire of Life, anxiously waiting to perpetuate.

You are the ones that conceive them, but they’re not yours. And although they are with you, they don’t belong to you. You can give them your love; not your thoughts. For they have their own thoughts.

You can shelter their bodies; not their souls. For their souls live in the house of the future, closed to you, closed even to your dreams.

You may try to be like them, but don’t try to make them like you, because life doesn’t go back nor does it tarry at yesterday.

You are the bow from which your children are launched, as living arrows, into the distance.

The Archer is the one that sees the goal on the path of the Infinite, and it is He who bows you with His power that His arrow may go swift and far. Enjoy letting your tension be adjusted by the Archer. Because the way He loves the flying arrow, He also loves the tensing bow."

From "The prophet" – by Gibran Jalil Gibran.

 


Over kinderen.

En een vrouw met een kind in haar armen kwam dichterbij en zei:Vertel ons over kinderen.

En hij antwoordde:

Jullie kinderen zijn niet van jullie. Zij zijn de zonen en dochters van het verlangen van het Leven dat popelt om zich te vereeuwigen.

Jullie brengen hen ter wereld, maar ze zijn niet van jullie. En ookal zijn ze bij jullie, ze behoren jullie niet toe. Jullie kunnen hen je liefde geven; niet jullie gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.

Jullie kunnen hun lichamen herbergen; niet hun zielen, want hun zielen wonen in het huis van de toekomst dat voor jullie gesloten blijft, zelfs voor jullie dromen.

Jullie kunnen je best doen om te zijn zoals zij, maar probeer hen niet te vormen opdat ze zullen zijn zoals jullie, want het leven draait niet terug noch houdt het zich op bij gisteren.

Jullie zijn de boog van waar jullie kinderen worden gelanceerd, als levende pijlen, de verte in.

De Boogschutter is Hij die het doel ziet op de weg van de Oneindige. En Hij is het die jullie buigt met zijn Kracht opdat Zijn pijl snel en ver zal gaan. Laat jullie spanning in de handen van de Boogschutter bepalen en wees blij als Hij jullie buigt. Want op dezelfde manier waarop Hij van de vliegende pijl houdt, zo houdt Hij ook van de boog die zich spant."

Uit: "De profeet" – Gibran Jalil Gibran.