Krokodillen

Vroeger dachten mensen dat krokodillen wel duizend jaar oud kon worden. Nou, ze worden wel oud, maar niet zo oud. Voor zover men weet, is de oudste krokodil 100 jaar geworden. De meeste krokodillen worden tussen de 20 en de 70 jaar oud.

Krokodillen leven op het land en in het water. Meestal in rivieren, want bijna alle krokodillen houden van zoet water. Alleen de zeekrokodil, die ook wel deltakrokodil genoemd wordt, kan tegen zout water. De zeekrokodil is de meest gevaarlijke krokodil ter wereld, want hij is heel erg sterk. Overdag liggen de krokodillen vaak op het land dicht bij het water. Ze slapen en rusten uit in de zon. s Nachts zijn ze niet op het land te vinden. Dan gaan ze het water in opzoek naar eten.

Wat is een krokodil ?

Een krokodil heet in het Latijns Crocodylus. Je kunt de krokodillen onderverdelen in 3 hoofdsoorten: de Afrikaanse krokodil, de Amerikaanse krokodil en de gavialen uit Azie. Deze drie hoofdsoorten zijn weer onderverdeeld in 21 ondersoorten. Een voorbeeld van een Afrikaanse krokodil is de Nijlkrokodil. (Die leeft in de Nijl. Dat is een heel grote rivier in Egypte.) De Mississippi-alligator is een Amerikaanse krokodil. (Die leeft in de Mississippi. Dat is een grote rivier in Noord-America.) De Gangesgaviaal is een van de gavialen die in India leven. (De Ganges is een grote rivier in India.)

Een krokodil is een reptiel. Reptiel komt van het woord reptar en dat betekent kruipen. Reptielen hebben dan ook korte poten, of helemaal geen poten, zoals de slang.

Alle reptielen zijn koudbloedig. Koudbloedig betekent dat ze niet van zichzelf warm zijn. De warmt van hun lichaam past zich aan aan de warmte van de omgeving. Als het koud is, is de krokodil ook koud. Ze gaan dan vaak in de zon liggen om weer warm te worden, want als ze warm zijn hebben ze meer energie. Krokodillen leven in warme landen.

Het lichaam van de krokodil

Een krokodil heeft twee voorpoten en twee achterpoten. Aan elke voorpoot zitten vijftenen. Tussen deze tenen groeien meestal zwemvliezen. Krokodillen kunnen niet zo snel lopen, maar in het water zijn ze super snel.

Iedere krokodil heeft een sterke en brede staart. Met deze staart kan hij flinke klappen uitdelen. Hij gebruikt zijn staart ook om te zwemmen. Bij het zwemmen legt hij zijn poten tegen zijn lichaam.

De kop van de krokodil is lang en plat. Aan het eind zijn twee neusgaten. Die zitten, net als de ogen, op een verhoging in de kop. Zo kunnen ze toch zien en ademhalen, terwijl de rest van het lichaam onder water is. Andere dieren kunnen de krokodil dan bijna niet zien aankomen.

In de grote bek staan sterke en scherpe tanden. De tong zit vastgegroeid onder in de mond. De gaviaal heeft een heel smalle bek, waarmee hij vis vangt. De andere krokodillen hebben een bredere bek, waarmee ze ook makkelijk zoogdieren kunnen pakken.

Een krokodil kan makkelijk een uur onder water blijven met zijn bek open. Toch heeft een krokodil longen net als mensen. Wij kunnen niet met onze mond open onder water blijven, dan verdrinken we. Een krokodil krijgt geen druppel water binnen. Dat komt omdat hij een waterdicht schot heeft dat voor zijn keelgat zit.

Krokodillen hebben een bruin-zwarte of donkergroene schutkleur. Een schutkleur is een kleur die lijkt op de kleur van de omgeving en ervoor zorgt dat het dier niet opvalt.

Een krokodil heeft over zijn hele lichaam ribben. Als hij nog jong is bestaat dat voor het grootste deel uit kraakbeen, later wordt dat bot

Een krokodil heeft een heel dikke huid om hem tegen uitdrogen te beschermen. Een krokodil wordt tussen de 1 en de 7 meter lang.

Krokodillen leggen eieren

De jongen krokodillen worden uit eieren geboren. Als een krokodillenvrouwtje acht jaar is kan ze eieren leggen. Soms is het wijfje al twaalf jaar voordat ze moeder wordt.

Ze legt haar eieren in een diepe kuil. Deze kuil graaft ze zelf, op het land. De kuil is nooit ver van het water weg. Met de voorpoten graaft het wijfje. Met de achterpoten schuift ze het zand weg. Daarna gaat ze op de kuil liggen.

Dan legt ze haar eieren. Meestal komen er dertig tot veertig witte eieren tevoorschijn. Om deze eieren zit een dikke sterke schaal. Krokodillen eieren zijn wat groter dan kippeneieren. Het wijfje dekt de kuil af. Dit doet ze met bladeren, grond en rietstengels. Hierna blijft ze in de buurt. Vaak ligt ze boven op de kuil.

Het mannetje bemoeit zich niet met de eieren. Het vrouwtje moet dertien weken wachten. Dan gaan de eieren open. Al die tijd moet ze rovers uit de buurt houden. Andere dieren lusten graag een ei van een krokodil. Zo gauw het vrouwtje even het water in gaat, maken ze de kuil open, ze pakken een ei, ze slaan het stuk op een steen en eten het op. Als het vrouwtje het ziet pakt ze de rover en verscheurt hem.

Jonge krokodillen

Na dertien weken wachten komt er leven in de eieren. De jongen komen er uit gekropen. Maar de kuil zit dicht. De jonge krokodillen laten een kwakend geluid horen. De moeder hoort dit en vlug graaft ze de kuil open. Als krokodillen geboren worden zijn ze dertig centimeter en na een jaar zijn ze vijfenzeventig centimeter lang. De jonge krokodillen blijven nog een jaar bij de moeder. Ze eten slakken, krekels, en kevers en later eten ze ook nog kikkers en vogels. Als ze volwassen zijn eten ze ook grotere dieren. De jonge krokodillen zwemmen achter de moeder aan en ze stoeien ook met de moeder. Dan klimmen ze op haar kop en op haar rug. De meeste krokodillen worden vier meter lang soms wordt een krokodil wel zeven meter lang. Maar dat komt niet vaak voor een krokodil van zeven meter is iets bijzonder.

Vogels bij krokodillen

Krokodillen leven in groepen bij elkaar. Vaak zijn er ook vogels bij te zien. Er is een vogel die rustig in de open bek van de krokodil loopt. De krokodil staat dat gewoon toe. Deze vogel wordt de krokodillenwachter genoemd. De vogel pikt stukjes vlees tussen de tanden van de krokodil weg. De tong van de krokodil is vastgegroeidt. Hij kan zelf de tanden zelf niet schoomaken dat doet de krokodillenwachter voor hem. Deze vogel waarschuwt ook als er mensen aankomen. Dan laat hij een luide kreet horen. De vogel vliegt weg en de krokodil glijdt in het water. ( Als twee verschillende dieren met elkaar samenleven en elkaar zo goed helpen, heet dat symbiose. Ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar.) Ook andere vogels zijn vaak in de buurt van krokodillen. Zij wandelen op hun ruggen en koppen. Er is een vogel die de watergriel heet. Zij broedt haar eieren uit in de buurt van de krokodilleneieren. Moeder krokodil bewaakt haar eigen eieren. En tegelijk let ze op de eieren van de watergriel.

Jagers

Krokodillen zijn veel geld waard, omdat er van hun huid tassen en schoenen worden gemaakt. Daarom zijn er nog altijd veel jagers die stiekem op krokodillen jagen. Ze doen dit voor al s nachts. Hiervoor nemen ze schijnwerpers mee. Dat zijn lampen die heel veel licht geven. Met deze lampen worden de krokodillen verblind. Zo erg dat ze niets meer kunnen zien. Dan gooien de jagers snel een lus om hun bek. Met de lus wordt de bek dichtgebonden. Daarna worden de krokodillen meegesleept.

Het is jammer dat door de jagers en de milieuvervuiling al 15 soorten krokodillen bedreigd zijn geraakt. De mensen vinden nu dat de krokodillen moeten blijven bestaan, en in veel landen is het al verboden om op krokodillen te jagen.

Krokodillen zijn belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Ze zijn de grote opruimers van de meren en rivieren. Dieren die verdronken zijn en ronddrijven, worden door de krokodillen opgegeten.

Natuurreservaten

Er zijn veel landen waar natuurreservaten zijn. In een natuurreservaat moet de natuur blijven zoals het is. Er mag niet op krokodillen gejaagd worden. Er zijn aparte vijvers voor krokodillen. De kanten worden afgesloten met gaas zodat ze er niet uit kunnen zwemmen. De krokodillen kunnen hier rustig leven. Ze kunnen er ook rustig eieren leggen en uitbroeden. De krokodillen worden door parkwachters met vlees gevoerd. Parkwachters zijn mensen die kijken of alles goed gaat. Zij letten er ook op dat er geen jagers komen. Er zijn ook vijvers waarin alleen jongen en hun moeders zijn. Als de krokodillen een jaar oud zijn kunnen ze bij de moeders vandaan. De vrije natuur in. Zo willen ze ervoor zorgen dat de krokodil blijft bestaan.