De parel

Een oester zei tegen een andere oester die naast haar lag: "Ik voel een grote pijn in mij. Het drukt op me; het is zwaar en rond en het doet me vreselijk pijn."

De andere oester antwoordde trots en tevreden: "Geprezen zij de hemel en de zee: ik voel geen enkele pijn. Ik voel me goed en net zo heel van binnen als van buiten."

Op dat moment kwam er een kreeft aan. Hij had de twee oesters horen praten en zei tegen de oester die heel was van binnen en van buiten: "Ja, jij voelt je dan misschien wel goed en heel, maar de pijn waar jouw buurvrouw aan lijdt is een parel van ongekende schoonheid."

- Gibran Jalil Gibran.


The pearl.

An oyster said to another oyster next to her: "Iím feeling a great pain inside of me. Itís round and itís pressing heavily and causing me pain."

The other oyster answered with pride and complacency: Praised be the heavens and the sea: I donít feel any pain. I feel well and just as whole on the inside as on the outside."

That very moment a lobster passed. Heíd heard the two oysters talk and he said to the one that was whole on the inside and on the outside: "Yes, youíre feeling well and whole, but the pain you neighbour is suffering is a pearl of unequalled beauty."

- by Gibran Jalil Gibran.