Een Dag Vrij

Een dag vrij ! Dus jij wilt een dag vrij? Besef je wel wat je vraagt? Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden. Er zijn 52 weken per jaar waarin je al twee dagen vrij bent.Er blijven dan nog 261 dagen over. Per dag werk je 16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen. Zo blijven er nog 91 dagen over.

Iedere dag besteed je 30 minuten aan het drinken van koffie en thee. Per jaar is dat 23 dagen, waardoor er nog maar 68 dagen overblijven. Daarnaast heb je een uur lunchpauze per dag, wat gelijk staat aan 46 dagen. Zo blijven er nog 22 dagen over om te werken.

Normaal gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek zodat er nog 20 dagen overblijven. We hebben 5 verplichte feestdagen per jaar, wat het aantal werkdagen reduceert tot 15. Daarvan geven we je met een royaal gebaar 14 dagen vakantie, waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken. En jij wilt juist die ene dag vrij !!!!!